บริการ


บริการจัดทัวร์ในประเทศ และต่างประเทศ

บริการจัดทัวร์ในประเทศ และต่างประเทศ นิทรรศการ ทัศนะศึกษาดูงาน และสัมมนาต่าง ๆ และสำหรับผู้ที่สนใจเดินทาง แบบแพ็คเก็จ 

ติดต่อได้ที่คุณเกด / คุณหวานที่ E-mail : plu_travel@hotmail.com