อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9 วัน (MS) ก.ย.- ม.ค.56


ประเทศ: 
อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส
ระยะเวลา: 
9 วัน
ราคา: 
78,900

อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9 วัน

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

โดยสายการบิน EGYPT AIR  เครื่องบินโบอิ้ง 777 300  (STAR ALLIANCE)

** อาหารไทย + อาหารจีน+อาหารพื้นเมือง**

      *** ราคานี้รวมทิปคนขับรถในยุโรป + ล่องเรือกอนโดล่า + ล่องเรือบาตูโมส ***

รูปภาพ: 
ไฟล์รายละเอียด: