คณะสัมมนาดูงานประเทศจีน


เมืองเซียะเหมินแ มณฑลฝูเจี้ยน

รูปภาพ: