ทัวร์ ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 28 ธ.ค. - 2 ม.ค.60


ประเทศ: 
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 
6 วัน 4 คืน
ราคา: 
53,999

HOKKAIDO 6D 4N ไม่มีวันอิสระ!!!

โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES (HB)


ชมวิวที่บิเอะ แช่ออนเซ็นที่โซอุนเคียว สนุกสนานไปกับลานสกีหิมะ

ชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พิเศษ ชมขบวนพาเหรดเพนกวินอย่างใกล้ชิด 

พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์  /// Free!! Wi-fi on bus


กำหนดการเดินทาง 28 ธ.ค.- 2 ม.ค.2560

 

ราคา 53,999 บาท


รูปภาพ: