ทัวร์รัสเซีย กันยายน-ธันวาคม 2559 โดยสายการบินเอมิเรตส์


ประเทศ: 
รัสเซีย
ระยะเวลา: 
8 วัน 5 คืน
ราคา: 
59,900

 

รัสเซีย [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]

8 วัน 5 คืน

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

 

เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral)

 เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET

เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum)

เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้าพุ

ทานอาหารค่่าในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)


กำหนดการเดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2559

 

ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

รูปภาพ: 
ไฟล์รายละเอียด: