ทัวร์จีน จิ่วไจ้โกว พฤศจิกายน 2559 โดยสายการบินไทย


ประเทศ: 
จีน
ระยะเวลา: 
8 วัน 7 คืน
ราคา: 
39,999

จิ่วไจ้โกว 8 วัน 7 คืน 

สายการบินไทย TG

 

(เข้าจิ่ว 2 ครั้ง) หวงหลง- ธารน้ำแข็งต๋ากู่ - หมีแพนด้า- 2โชว์

 

เดินทาง 2-9 / 4-11 พ.ย. 2559


ราคา 39,9999 บาท

รูปภาพ: 
ไฟล์รายละเอียด: