ทัวร์ยุโรป เยอรมนี สวิต ฝรั่งเศส กันยายน - พฤศจิกายน 2559 (QR)


ประเทศ: 
ยุโรป
ระยะเวลา: 
7 วัน
ราคา: 
49,900

เยอรมนี สวิต ฝรั่งเศส 7  วัน

โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS


กำหนดการเดินทาง ตั้งแต่ กันยายน - พฤศจิกายน 2559

 

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

 

**ขอโปรแกรมได้ที่ 02-275 5678-80

รูปภาพ: