ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย สวิต สิงหาคม - ธันวาคม 2559 (QR)


ประเทศ: 
ยุโรป
ระยะเวลา: 
8 วัน
ราคา: 
55,900

เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์

8วัน โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS

 

นั่งรถไฟชมวิว พิชิตเขาจุงเฟรา

 

เดินทาง เดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2559

 

 

เริ่มต้นเพียง 55,900 บาท

 

**ขอโปรแกรมได้ที่ 02-275 5678-80

รูปภาพ: