ฮอกไกโด 5วัน3คืน เดินทาง 10-14 เม.ย.59 (HB)


ประเทศ: 
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 
5 วัน 3 คืน
ราคา: 
47,999

ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES


หุขเขานรกจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ  - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล 

ทะเลสาบโทยะ - ศาลเจ้าฮอกไกโด

บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3ชนิด

โอตารุ – คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

   บุฟเฟต์นานาชาติพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอตารุ ซัปโปโระ- ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ    

ตลาดปลายามเช้า - หอนาฬิกาโบราณ สวนโอโดริ ตึกรัฐบาลเก่า -มิตซุย เอ้าท์เล็ต

 

 

10 – 14  เมษายน 2559 (วันสงกรานต์) 

                      


ราคาเพียง 47,999 บาท

รูปภาพ: