ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย บินตรง สิงหาคม - กันยายน 2559


ประเทศ: 
จีน
ระยะเวลา: 
4 วัน 3 คืน
ราคา: 
13,900

 จางเจียเจี้ย

4 วัน 3 คืน / 5 วัน 4 คืน

เดินทางโดยสายการบิน New Gen Airways

 

เดินทาง 14-17 /30ส.ค.-2 ก.ย.59

เดินทาง 17-21 / 24-28 ส.ค.59

 

 

ราคาเริ่มต้น เพียง 13,900 บาท

รูปภาพ: