ทัวร์เกาหลีใต้ ปูซาน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2559 EASTAR JET


ประเทศ: 
เกาหลีใต้
ระยะเวลา: 
4 วัน 2 คืน
ราคา: 
11,500

20 ที่แรกของแต่ละพีเรียต ลดทันที 3,000 บาท

 

... BUSAN AUTUMN ...

โดยสายการบิน EASTAR JET

 

สะพานเดินทะเล Sky Walkway –สวนริมทะเล แทจงแด–ปูซานทาวเวอร์

ออยุคโด Oryukdo Island – ลอตเต้ เอ้าท์เล็ต – Nurimaru  APEC House

ศูนย์น้ำมันสน –วัดแฮดอง ยงกุงซา –หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน–ศูนย์โสม

ชายหาดแฮอุนแด- ตลาดพื้นเมืองแฮอุนแด –ร้านเครื่องสำอางค์-ศูนย์สมุนไพร

ซุปเปอร์มาร์เก็ต–Duty Free –ดาวทาวน์

 

 

เริ่มเดินทาง 18 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2559

 

 

ราคาเริ่มต้น เพียง  11,500 บาท

รูปภาพ: 
ไฟล์รายละเอียด: